Dit valg for god kvalitet - Sikker betaling - Levering med DAO, GLS og PostNord

Slut med smagstilsætninger

no freedomSiden 1. april 2022 er det ikke længere lovligt for os at sælge smagstilsætninger  (udover tobak og mentol) til e-cigaretter.
Sundheds og ældreministeriet skriver:
Ifølge Sundhedsstyrelsen er smagstilsætninger en ledende årsag til, at børn og unge prøver e-cigaretter. Nye brugere tiltrækkes særligt af søde smagsvarianter som fx slik, frugt, tyggegummi, læskedrikke med videre, de foretrækker
Der er intet EU-forbud mod smags- eller aromastoffer i e-cigaretter.
Det er dog muligt for de enkelte medlemsstater at indføre forbud mod smagsstoffer i e-cigaretter.
E-cigaretter må ikke sælges til børn og unge under 18 år“…

Alderen på “de unge”, man her beskriver, er cirka 15% (ca. 10.300 personer) af de 15 årige og cirka 50% (ca. 139.189 personer) af de 16-19 årige.
I 2018 viste en undersøgelse at 3% (ca. 4.698.222/140.947 personer) af den voksne befolkning (18-87 årige) bruger e-cigaretter dagligt

Når Sundheds og ældreministeriet skriver “Nye brugere tiltrækkes særligt af søde smagsvarianter” referere de til rapporten fra Nordens velfærdscenter “Smagstilsætningers betydning for brug af snus og e-cigaretter” fra 2019, der konkluderer, at smagstilsætninger er en ledende årsag til, at børn og unge prøver e-cigaretter.
Denne rapport bygger på “en simpel søgning på den videnskabelige litteratur“, i den amerikanske database PubMed og i søgemaskinen Google Scholar.
Da det ikke er muligt at tilpasse tidsintervallet har man valgt artikler fra perioden 2014-2018.
Der er ikke foretaget undersøgelse af de relevante artiklers referencer og kilder, og rapporten skal ikke betragtes som genstand for forskning.

Som den eneste rapport der kan findes reference til, må det konkluderes at man bygger dette postulat, på et meget tyndt grundlag.
I rapportens resultat henvises der til artikler fra PubMed, hvor der i artiklens konklusion blandt andet står:
“Young adults overall preferred sweet, menthol, and cherry flavors, while non-smokers in particular preferred coffee and menthol flavors. Adults in general also preferred sweet flavors (though smokers like tobacco flavor the most) and disliked flavors that elicit bitterness or harshness. In terms of whether flavored e-cigarettes assisted quitting smoking, we found inconclusive evidence. E-cigarette users likely initiated use with a cigarette like product and transitioned to an advanced system with more features. Non-smokers and inexperienced e-cigarettes users tended to prefer no nicotine or low nicotine e-cigarettes while smokers and experienced e-cigarettes users preferred medium and high nicotine e-cigarettes.”.

I en anden artikel på PubMed skriver de
Past-month vaping among ever-users did not differ significantly by local flavor policies.“.

Ud fra dette, forsøger jeg ikke at skabe fakta for at unge ikke bryder sig om smage i e-cigaretter, men set i lyset af, at der allerede er lovgivet om aldersgrænse for salg til unge mennesker, synes jeg mere at man rammer den del af de voksne der bruger e-cigaretter, fordi de mener at det er et bedre alternativ til cigaretter, som et rygestopmiddel, etc, på en meget negativ måde, der helt sikkert vil resultere i at flere vender tilbage til cigaretter.

  • https://nordicwelfare.org/da/publikationer/smagstilsaetningers-snus-og-e-cigaretter/
  • https://www.norden.org/da
  • https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Danskernes-rygevaner-delrapport-2
  • https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/E-cigaretter/E-cigaretter-og-helbred-notat-okt-2019.ashx
  • https://sum.dk/Media/1/3/05-FAKTAARK-Forbud-mod-smagsstoffer-i-tobak-og-e-cigaretter.pdf

Udstilling af produktsortimentet:

Iht. bekendtgørelse om lov om forbud mod tobaksreklame m.v, §3. stk. 2, skal jeg, som fagperson, venligst anmode om at få fremvist udstilling, af udsalgsstedets produktsortimentet (billeder).

Har du spørgsmål?

Har du stadig spørgsmål angående vores e-cigaret startpakker, så er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice. Vores kundeservice kan kontaktes i vores live-chat, på telefon eller via e-mail. Bor du i nærheden af en af vores butikker, kan du også besøge dem, og vores personale vil tage sig godt af dig, og besvare de spørgsmål du måtte have.

Kundeservice kan kontaktes på:

Telefon: 71993220
Email: [email protected]

Updating…
  • Ingen varer i kurven.